Projekt och figurer

Här tänkte jag samla vilka projekt jag har på gång.

28 mm 

7.5 cm Pv kanon under eldgivning vid Ihantala 19440805. (sa-kuva.fi)

Finska Vinterkriget – Förstärkt pluton (1000p)

Plutonen är i grundutförandet på ca 1000p, men med förstärkningarna ca 1500p.

 • Plutonchef Löjtnant och Ordonans  (1+1)- Klar
 • Vinterkrigsgrupp Gevär med lätt ksp (7+1) – Påbörjad
 • Vinterkrigsgrupp Gevär med lätt ksp (7+1) – Påbörjad
 • Vinterkrigsgrupp Gevär med lätt ksp (7+1) – Planerad
 • Sjukvårdare  och Soldater (1+2) – Klar
 • Eldledare + Assistent (1+1) – Planerad
 • Kulsprutegrupp (3) – Planerad
 • Prickskytt och spanare (1+1) – Klar
 • Pansarvärns gevär och spanare (1+1) – Planerad
 • 12 cm Granatkastare  (4) – Planerad
 • 37mm Pv-kanon (3) – Planerad (Förstärkning)
 • Högkvarter Major och ordonanser (1+2) – Planerad (Förstärkning)
 • Pansarbil BA-10 – Klar (Förstärkning)
 • Stridsvagn T26B – Planerad (Förstärkning)
 • Vinterkrigsgrupp Gevär med lätt ksp (7+1) – Planerad (Förstärkning)

Soldater under vinterkriget. (sa-kuva.fi)

Fortsättningskriget / Lapplandskriget – Förstärkt pluton

Plutonen är i grundutförandet på ca 1000p, men med förstärkningarna ca 1500p.

 • Plutonchef Löjtnant och Ordonans  (1+1)- Klar
 • Fortsättningskrigsgrupp med 2 kpist och lätt ksp (5+2+1) – Klar
 • Fortsättningskrigsgrupp med 2 kpist och lätt ksp (5+2+1) – Klar
 • Fortsättningskrigsgrupp med 2 kpist och lätt ksp (5+2+1) – Påbörjad
 • Sjukvårdare  och Soldater (1+2) – Planerad
 • Eldledare + Assistent (1+1) – Planerad
 • Kulsprutegrupp (3) – Klar
 • Prickskytt och spanare (1+1) – Klar
 • 8 cm Granatkastare  (4) – Klar
 • 37mm Pv-kanon (3) – Klar
 • Pansarbil BA-10 – Klar
 • Stormartillerivagn (Sturmi) – Klar
 • Eldkastare (2) – Påbörjad
 • Högkvarter Major och ordonanser (1+2) – Planerad (Förstärkning)
 • Fortsättningskrigsgrupp med 2 kpist och lätt ksp (5+2+1) – Planerad (Förstärkning)
 • 12 cm Granatkastare  (4) – Planerad (Förstärkning)
 • 7.5 cm Pv-kanon (3) – Planerad (Förstärkning)
 • Panzerschreck (2) – Planerad (Förstärkning)

 

Diorama av 7,5 cm kanon m/1902-10, bilden från digitalt museum, Miliseum.

Terräng och byggnader

Jag har en del projekt som jag påbörjat i resin (gjutharts), främst kratrar och olika delar av skyttegravar. Planerar nu på att ge min in i 3d skrivare träsket, och börja försöka skriva ut lite stadsbebyggelse, dock är utbudet av färdiga modeller ganska lågt. Planen är därför att rita egna byggnader, som om det inte är omöjligt blir modulära för att öka användningsmöjligheterna. Målet är att ha 3-4 olika typer av byggnader i 28mm skala, som är modulära och kan kombineras med varandra. Men även att ha ett antal byggnader i 1/285 skala (6mm) och i skala 1/800 (2mm).

Jag vill även undersöka möjligheten att skapa träd i 3d skrivare, som sedan kan gjutas i resin.

 

Skala 1:285 

Andra världskriget

Rysk bataljon T34/76 (21 x T-34 2 x Stalinetz bandtraktor) – Påbörjad (saknar dekaler)

Tysk Kompani PzKfw V (16 x Panther G 2 x Kubelwagen 2 x Kettenkrads) – Påbörjad (Grundmålad)

 

Operation Garbo (Planerat att representera sent 80-tidigt 90-tal, Sverige)

 Svenskt pansarbataljon (ÖN) – Planerad

 • Strvstabskomp (Representerade av en bunt lastbilar eller bandvagnar)
 • Strvskomp  (4 x strvplut 103, 1 x pskplut 302)
 • Nskkomp
 • Strvtrosskomp (2x Bärgning (kommer använda FV-434 som substitut))
 • Strvhaubkomp (Oklart vilken typ av 10.5 cm haubits)

Svensk Norrlandsskyttebataljon – Planerad

 • 2 x Granatkastar pluton 12 cm
 • 3 x Norrlandsskytte kompani (3 x Skytte plut Bv206, 1 x Pvrb/pj plut Bv206)
 • Tross kompani (1 x Pvrb/pj plut Bv206, 1 x Pi Plut)

Sovjetisk division (131 Motor rifle division) Delar av – Planerad

 • 10th Motorised Rifle Regiment – Planerad
 • 19th Motorised Rifle Regiment
 • 253rd Motorised Rifle Regiment
 • 60th independent Guards Tank Battalion – Planerad
 • 856th Guards Artillery Regiment – Planerad
 • 696th Anti-Aircraft Missile Regiment
 • 306th independent Missile Battalion
 • 871st independent Anti-Tank Artillery Battalion – Planerad
 • 796th independent Reconnaissance Battalion – Planerad
 • 274th independent Sapper Battalion – Planerad
 • 893rd independent Communications Battalion
 • 000 independent Chemical Defence Company
 • 162nd independent Equipment Maintenance and Recovery Battalion
 • 43rd independent Medical Battalion
 • 1338th independent Material Supply Battalion
 • Svenskt flyg (Mark attack) – Planerad
 • Svenskt Pvhkp – Planerad
 • Rysk hkp pluton – Planerad

Skala 1:800 

Finska kriget 1808-1809

 • Svenska enheter – Planerat
 • Ryska enheter – Planerat

Skala 1:8000 (ca)

Kriegsspiel Sävar

 • Karta – klar
 • Svenska enheter – Påbörjat
 • Ryska enheter – Påbörjat

Kriegsspiel Hangö

 • Karta – Planerad
 • Svenska enheter – Planerat
 • Ryska enheter – Planerat