Vi är tillbaka!

Efter stiltje på sidan är det dags att göra en större uppdatering och lansera ett nytt projekt, Stalingrad 2.0, eller ”Större stad 2.0” då jag vill att terrängen skall gå att använda i fler områden än bara Sovjet, utan även t ex Frankrike och andra delar av Europa, därför är planen att alla skyltar osv skall vara utbytbara.

O

Ovan är en liten mock-up hur jag tänker mig att staden skulle kunna se ut i tinkercad. Grått är industrier, orange petrokemiska saker, grönt mindre enskilda hus, gult större hus och orange/brunt ännu inte bestämt men skulle kunna vara affärer etc.

Tanken är dock inte att staden skall vara statisk, utan om man vill bara kunna ha bara industri osv, så allt skall vara så modulärt som möjligt.

Vissa hus har jag redan tidigare gjort men kommer att återbesöka för att förbättra, vissa är inte ännu designade men planen är att på denna blogg dokumentera vad jag gör, samt hur för att komma ihåg det själv.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stalingrad 28mm – Oljelager

En viktig del av min plan att bygga en stad att spela i, kommer att vara industriella landskap, där petrokemisk industri kommer att vara viktigt. Jag har därför börjat rita på olika slags cisterner och tankar. Redan tidigt blev en lärdom att det är svårt att designa riktigt stora cisterner, då de måste skäras upp i flera småbitar för att få plats i 3d-skrivaren.

Målet är att skapa flera olika storlekar av cisterner och tankar, som är allt från hela till mycket trasiga. En annan lärdom var att inte göra väggarna för tunna, då det är svårare att skriva ut, samt ger fler problem när man limmar ihop delarna.

Det jag skapat och provat just nu är en mindre cistern, samt en ”farmartank” eller mindre tank för t ex olja. Den mindre har jag skrivit ut i två versioner än så länge, en hel och en ”trasig”, prövade Vallejos Still water effekt, i den trasiga tanken, resultatet är ok, men inte helt perfekt då det inte blir helt jämnt.

Liten cistern

Trasig liten cistern med stege.

Den mindre cisternen är tänkt att efterlikna en lite cistern för olja eller kemikalier. Den första jag skrev ut var en trasig variant, men hål så figurer kan placeras inuti cisternen.

Farmartank 

Den mindre tanken är tänkt att kunna användas till flera saker, från last på järnvägsvagnar och lastbilar, till lagringstankar för drivmedel och kemikalier. Har målat den i ”Natural Steel” som bas, och försökt skapa en rost effekt genom ”Flatbrown”, som ger en rosteffekt.

 

 

Publicerat i 28mm, 3d skrivare, Bolt Action | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Stalingrad 28mm

Efter att ha haft fullt upp ett tag med barn och arbete, så kunde jag äntligen lägga lite tid på att bygga terräng och planera framtida krigsspelsprojekt. Något som varit lite av en dröm för mig, är riktigt snygg stadsterräng, då den mesta terrängen man ser ofta består av några små stugor och lite buskar. Det som saknats har varit skitiga strider i ”riktiga” städer, flervåningshus, ruiner och övergivna industrier.

Sedan tidigare har jag provat lite olika terräng och skapat en hel del egen, både för resin och 3d-skrivare. Det finns en hel del bra byggnader att köpa, t ex från https://www.printablescenery.com/ , som har en del bra vägar och byggnader, men mycket får man dock skapa själv, då utbudet inte är så stort att det räcker till en hel stad.

Pavlovs hus, där hårda strider ägde rum.

Min plan är därför att skapa terräng för att kunna bygga ett riktigt snyggt spelbord med Stalingrad tema, att göra hela staden i 1:56 (28mm) skulle vara omöjligt på grund av storleken. Efter en analys av vad som behövs för att skapa rätt ”känsla” av en stad härjad av svåra strider. blev resultatet en lista med byggnader och objekt som behövs för den korrekta ”känslan”.

  • Stora fabriker – mer eller mindre skadade.
  • Petrokemisk industri – rör och cisterner.
  • Rasmassor – stora högar av tegel, betong och stålbjälkar.
  • Flera slags småhus – det ser tråkigt ut med bara en eller två typer
  • Stora ruiner av hyreshus och kontorsbyggnader
  • Murar och staket

Jag har delat upp detta på flera delprojekt, då jag tänker mig att varje slags ”terräng”, skall fylla ett område som är 60×120 cm, eller 30×60 cm beroende på typ.  Tanken är att husen så långt det går är av typer som även skulle kunna återfinnas i hela Europa, och delar av Nordafrika.

 

Publicerat i 28mm, 3d skrivare, Bolt Action, Resin, Stalingrad, VK2 | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

6mm Diorama

På liten skogsväg framrycker en luftvärnskompaniledning.

Efter att ha fått över lite figurer från ett annat projekt, där jag försöker skapa en spelbar norrlandsbrigad samt en pansarbataljon ÖN, beslutade jag mig för att skapa ett diorama av de kvarvarande delarna. Målet var att terrängen skulle kunna vara lite varsomhelst i Mellansverige, med blandskog och lite berg i dagen och blötare områden. Efter att ha hittat en fin glaskupa på IKEA , så var målet att det skulle byggas i den, då glaskupan gör att man slipper damm och diverse intressanta husdjur.

Efter att ha skissat ut vilka element jag ville ha med i dioramat, skapades det som skulle vara marken med hjälp av spackel samt små träbitar. Vägtrumman tillverkades av innanmätet till en kasserad kulspetspenna. Detta fick sedan torka, och efter att sprickor åtgärdats med mer spackel så grundmålades allt.

Fläckvis klar terräng.

Att tillverka träden var en ny upplevelse, och två tekniker utprovades. Den första tekniken går ut på att lödtenn dras till rätt tjocklek, sedan grundmålas den och detaljmålas, därefter klistras ”clump foliage” på för att skapa något som ser ut som ett yngre lövträd, det går nog att använda denna metoden för unga tallar med. Den andra tekniken går ut på att stammen till trädet skapas av koppartråd som viras och böjs för att efterlikna tallar och större lövträd. Efter att koppartråden böjts målas den direkt eller grundspacklas. Marktäckningen skapades genom att ha olika material, som färg, sand eller köpt syntetiskt gräs.

Marchen leds av en radioterrängbil 1112 följt av en terrängbil 22.

Efter att terrängen var klar så var det dags att tillverka de enheter som skulle användas, den ursprungliga tanken var att det skulle vara en grupp pionjärer som arbetade med en slangladdning vid vägtrumman. Denna idén skrotades, och i stället så bestämdes att det skulle bli en kompaniledning och robot tropp ut luftvärnet under marsch skulle användas. Då jag redan hade en tgb20 och tgb11 så var det bara mindre förändringar som skulle tillverkas i form av fordonsskyltar och antenner för tgb1112. Modellerna klistrades inte fast i dioramat, då det ger möjligheten att sedan byta föremål.

Lägg märke till det fuktigare området med kaveldun och björkarna.

Här ser man att det inte riktigt är en terrängbil 22 utan en 20, men på mer än 5 cm avstånd är det svårt att se!

 

Publicerat i 6mm, Diorama, Kalla kriget | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

En svensk tiger, men inte efter ett par glas!

Det är nu mycket skriverier om information som exponerats till främmande makt genom obetänksamhet och ren ignorans av förordningar och lagar. Detta är tyvärr inte något nytt och genom nu avhemligade amerikanska dokument från National Security Agency  kan man få en spännande inblick i händelser som skedde under andra världskriget och början av det kalla kriget.

En av de viktigaste organisationerna i den svenska underrättelsetjänsten var det som skulle komma att bli Försvarets radioanstalt – FRA, som genomgick flera byten av namn och organisation. Underrättelserna som inkom genom organisationen under och efter andra världskriget var väldigt värdefulla och viktiga för Sverige, och gav försvaret, UD och politikerna uppgifters som ibland gjorde att man kunde förutse en eventuell motståndares planer.

Händelsen som rapporteras i ett av de släppta dokumenten är därför mycket intressant, då en överste i försvarsstaben som var berusadläckte information om förmågor som snappades upp av främmande makt.

En söndagsnatt i november 1943 så hävdade översten att Sverige kunde knäcka de flesta krypterade meddelanden som skickades från utländska legationer. Dock var det vissa problem med tyska krypton, då de ändrade dem oftare än andra länder. Han uppgav även att tyskarna använde sig av kodord, som gjorde att även om kryptot knäcktes, så var det svårt att lösa meddelandet och få ut större mängder av användbar information.

Han läckte även att USA köpte Boris Hagelins kryptomaskiner från Sverige, och att det fanns sätt att knäcka krypton gjorda på Hagelin maskinerna. Även viktiga chefer i försvarsstabens kryptosektion läcktes, tre personer som innan och sedan skulle ha enormt inflytande på underättelsetjänsten, inte bara i Sverige, men även andra länder i Europa. Personerna som översten läckte var Torgill Thorén, Rossby samt Ternberg.

Orginaldokumentet där stora delar av förmågan röjs.

Publicerat i Hemliga dokument, Krypto, VK2 | Lämna en kommentar

Bolt Action, Fortsättningskriget / Lapplandskriget del 5 – T-26 A/B

Efter att ha gjort klart min T-28, bestämde jag mig för att göra ett par lätta stridsvagnar. Valet föll på den Sovjetiska T-26, som var en licensbyggd vagn från den brittiska Vickers 6 tons vagnen. Finland köpte in den brittiska designen, men tog även många sovjetiska vagnar under vinter- och fortsättningskriget.

Precis som med T-28:an så laddade jag ner grunden till den från Thingiverse, dock hittade jag inte någon perfekt. Det finns dock flera olika projekt där jag kunde ta delar och modifiera för att skapa en ”slutgiltig” modell. Denna skrev jag sedan ut i två versioner, T26A med två torn, och T-26B med ett torn. Till den senare skrev jag ut ett extratorn som skulle användas till OT-130, eldkastarversionen.

Efter utskriften så grundade, spacklade och slipade jag de båda skroven, de många nitarna gör att man måste vara försiktig med hur mycket man slipar.

Efter grundning och målning så lade jag till detaljer som packning, dekaler och lera för att de skulle se lite mer ”slitna” ut.

För att göra leran använder jag brunakrylfärg, ”gräs” från galeforce9 och PVA lim, det skapar något som ser ut som lervälling med grästorvor i.

Slutresultatet är inte lika snyggt som en resin modell, men helt klart ok för kostnaden och tiden det tog att göra den.

Publicerat i 28mm, 3d skrivare, Bolt Action, Finland, VK2 | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Operation Garbo

När jag först läste Operation Garbo böckerna, uppstod en vilja att göra något mer än läsa dem, mitt mål blev att spela böckerna, något som sedan gjorts flera gånger med flera olika spelsystem. Tanken på att göra det i 6mm föddes på spelkonventet Lincon, någon gång under tidigt 2000 tal, när jag provade ett par scenarion med 6mm pantrar mot enorma mängder t-34:or. Vid det tillfället fanns det inte resurser till att förverkliga projektet, men idag finns det större möjlighet varför jag bestämde mig för att försöka.

Projektet kommer att delas upp i flera delar, för att förenkla uppföljning och research.

Del 1: Research

För att veta exakt vad det är för enheter som behövs måste de enheter som skulle användas vid ett anfall mot Sverige och dess sammansättning beskrivas och de stridande delarna definieras. Samma sak gäller den försvarande styrkorna och terrängen. Även ett lämpligt regelsystem måste anskaffas eller skapas.

Del 2: Styrkorna

Enheterna måste införskaffas och målas, något som kommer att ta lång tid och mycket resurser.

Del 3: Terrängen

Terrängen måste skapas för att kunna återskapa 1980-talets Norra Norrland och eventuellt andra delar av landet. Som vanligt kommer målet vara att skapa formar så det går att gjuta resin modeller så det snabbt går att skapa fler.

 

Publicerat i 6mm, Kalla kriget | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Bolt Action, Fortsättningskriget / Lapplandskriget del 4 – T-28

T-28 i finsk tjänst in vinter kamouflage 1941.12.06 (SA-Kuva.fi)

Min finska pluton till bolt action är lite ”lätt” stridsvagnsmässigt, så jag beslöt mig för att bygga en T-28. T-28 var en medeltung stridsvagn som producerades av sovjetunionen under perioden 1933-41. Den var utrustad med 3 torn, och var antagligen baserad på en engelsk försöksmodell från slutet av 20-talet(Vickers A1E1 Independent), vars design läcktes.  Vagnarna T-28 och T-35 delade många komponenter, precis som T-26 familjen gjorde.

Jag lokaliserade en bra utgångsmodell på Thingiverse , men var tvungen att bearbeta den ganska mycket innan det gick att skriva ut den på ett optimalt sätt. Efter att den bearbetats så skrev jag ut den och grundade den med spackel och grundfärg, för att få den så jämn som möjligt.

Skrovet klart, nu tornen och lastgaller!

T-28 efter grundning och spackling.

Efter spackel och grundfärg så började jag måla den i finsk 3 färgs kamouflage, Brun, beige och ljusgrön. Färgerna är ganska ljusa, men blir bättre efter att man målat på lite shade och snabb drybrush. Designade och skrev även ut ett lastgaller som syns på bilden av originalet och som inte finns i modellen jag skrev ut.

 

Publicerat i 28mm, 3d skrivare, Bolt Action, Finland, VK2 | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Bolt Action, Fortsättningskriget / Lapplandskriget del 3 – Eldledaren

Eldledaren Fänrik Palmgren vid Lempaalanjärvi 1941.09.21 SA-Kuva.fi

Efter att ha gjort en 12cm Grk, så behövdes det en eldledare för att kunna kalla in artilleri från utanför spelplanen. Då det inte går att köpa finska eldledare från Warlord Games, så var jag tvungen att modifiera en tysk enhet. Genom att slipa bort ”tyska detaljer” och byta ut mot olika bits som passade ser de nu lite mer finska ut. Funderade först på att helt ta bort figurerna och skapa finska från scratch, men behålla utrustningen. Bestämde mig att det skulle bli för jobbigt, och beslutade mig för att eventuellt göra det vid ett senare tillfälle.

Resultatet blev ok, och jag bytte även bas för att att kunna placera de andra figurerna i gruppen på eldledarens bas. Detta skapade dock problem senare, då jag saknade en bas till min 37 mm Boforskanon. Insåg dock att det var snabbt gjort att skriva ut en ny 🙂

 

Publicerat i 28mm, Bolt Action, Finland, VK2 | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Bolt Action, Fortsättningskriget / Lapplandskriget del 2 – 12 cm Granatkastare

12 cm Granatkastare Källa: SA-Kuva.fi

Som en del av Fantasia Hobby Progress Challenge bestämde jag mig för att göra en 12 cm granatkastare. Det finns ingen finsk att köpa, så jag modifierade en Rysk. Själva granatkastare är klar som den är, men jag målade den i mörkgrått och ”gunmetal” på platser där det är metall och nötning förekommer.

Alla modellerna hade rysk utrustning, så jag var tvungen att ändra om den till viss del. Nackdelen med metallmodeller är att de kan vara ganska jobbiga att ändra om, men med hjälp av en dremel och en uppsättning små metallfilar underlättas arbetet.

Figurerna målades sedan i de finska sommarfärgerna, med ljusgrå skjorta/vapenrock och mörkgrå byxor. Jag använder sedan en brun shade för att få de att se skitiga ut. Förut testade jag svart shade, men det gör att det ser ut som om de badat i motorolja.

Jag insåg efter att jag målat dem att de kanske inte skulle haft gevären på sig, utan att det hade varit snyggare om de var ställda i en pyramid en bit bort. Men så får det bli till vinterkrigsversionen! Jag har även för avsikt att bygga en spanare/observatör till granatkastaren, så att den kan skjuta mot mål bakom hinder.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar